Da er vi “trygt” inne i den Engelske kanal etter en fantastisk overfart fra Flores paa 10 doegn. Vi regner med aa fortoeye i Cherbourg, der vi krysser vaart eget kjoelvann, i morgen formiddag. Vi holder i oeyeblikket god fart paa babord sloer. Loerdagen skal tradisjonen tro feires med loerdagsgodt til tre kaffen!