loepet av turen har baade Emil og jeg lest Lars Monsen sin bok “Nordkalotten 365”. I boken har Monsen avsluttet hvert kapittel med en test av forskjellig utstyr han har benyttet. Dette har gitt meg inspirasjon til aa utfoere en tilsvarende test.
Da vi kastet loss fra New York tok jeg paa meg et par Ullmax sokker. Jeg bestemte meg for aa kun bruke dette ene paret saa lenge som mulig for aa se hvor gode de var. Da vi paa dagen en maaned etter avgang fortoeyde i Cherbourg hadde jeg noeyaktig de samme sokkene paa bena. Jeg hadde ikke vasket dem og jeg har i ca 70 % av tiden hatt paa meg gummistoevler. Aa si at det er kald og vaatt i Nordatlanteren er vel muligens unoedvendig. Sokkene har selvfoelgelig blitt fuktige, men har toerket paa bena under dyna. Jeg har ikke vaert kald paa foettene en eneste gang. Sokkene viser heller ingen tegn til nevneverdig slitasje.
Sokkene bestilles gjennom det lokale idrettslaget.

+ Rimelige i innkjoep
+ Noe av kjoepesummen gaar til det lokale idrettslaget
+ Varme selv naar de er fuktige
+ Toerker greit under dyna eller i posen

– Svak til moderat odour utviklet seg over tid
– Litt kjedelig design